سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

این دوره برآن است تا با استفاده از مطالب علمی و اعتقادی نسبت به تغییر رفتار در کارکنان بانک ها اقدام و تا از این راه بتواند با کاهش هزینه های اداری باعث سودآوری بیشتر در بانک ها گردد.

اهداف دوره:

  • کسب حسن شهرت در بازار، کارشناسی عقلائی و بی طرفانه و رسیدن به اهداف والای اصول اخلاق حرفه ای

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

24 آذر 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.