سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 در اين دوره ضمن مرور قوانين و مقررات مرجع و الزام‌آور در زمينه پياده‌سازي سامانه‌هاي پرداخت الکترونيکي در کشور، نظام‌هاي پرداخت خرده‌فروشي، کلان و تسويه و پاياپاي الکترونيک با معرفي سامانه‌هاي ملي پرداخت نظير شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب)، مرکز شاپرک، سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)، سامانه پاياپاي الکترونيک (پايا)، سامانه تصويربرداري چک (چکاوک) و سامانه صدور يکپارچه دسته چک (صياد) مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. و...

 اهداف دوره:

  • آشنايي با نظام‌هاي پرداخت خرده‌فروشي، کلان، پاياپاي الکترونيک و تسويه در کشور
  • آشنايي با الزامات و مقررات عمومي در صنعت پرداخت کشور
  • آشنايي با نظام‌هاي پرداخت در کشور
  • آشنايي با سامانه‌هاي زيرساختي و حاکميتي (شتاب، شاپرک، تابا، ساتنا، پايا، چکاوک)
  • آشنايي با مفاهيم پول الکترونيکي و مجازي
  • آشنايي با ملاحظات و چالش‌هاي نشر پول الکترونيکي

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان ستادی

 پیشنیاز دوره: 

 آشنايي کافي با زبان انگليسي

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 12 و 13 آذر 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.