سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی با صورت های مالی بانک های خارجی، تجزیه و تحلیل عمودی و افقی نسبت های مالی از طریق گزارش های مالی و صورت های مالی بانک های خارجی، مروری بر ریسک های بانکی و اثر آن ها بر صورت های مالی، تجزیه و تحلیل ساختار مالی ترازنامه و سود و زیان، بررسی تفاوت نسبت های مالی رایج بانک های خارجی در مقایسه با بانک های داخلی و آشنایی مقدماتی با  IFRS برگزار می گردد.

 اهداف دوره:

  • آشنایی با نسبت های مالی مهم در بانک ها
  • آشنایی با گزارشگری مالی بانک های خارجی
  • معرفی و تحلیل اهم نسبت های مالی در صنعت بانکداری
  • آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل مالی در بانک های خارجی
  • مروری بر IFRS
  • آشنایی با انواع ریسک های مترتب بر صنعت بانکداری دنیا (با تأکید بر تحلیل ریسک های مالی)
  • بررسی تفاوت های اساسی در تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک های داخلی با بانک های خارجی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد مالی و ارزی بانک ها، رؤسا و معاونین شعب ارزی بانکها

 پیشنیاز دوره: 

اصول حسابداری 1 و 2، مدیریت مالی

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

6، 13 و 20 آذر 1398

ساعت8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,820,000 ریال به صورت خالص

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.