سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در عصری که مدیران نظام بانکی با چالش های جدیدی چون تغییرات دگرگون کننده فناوری، فرصت های زودگذر، تعدد رقبا، ورود جایگزین ها و عدم قطعیت و بی نظمی مواجه اند، داشتن شم کسب و کار می تواند آن ها را در تمرکز بر افق های دوردست، یافتن بازارهای جدید، شناسایی فرصت ها و مزیت رقابتی و انسجام بخشی فعالیت های بانکی در مسیر روشن اهداف جمعی یاری رساند. شم کسب و کار یک طرز تلقی و نگرش به فرصت ها همگام با قابلیت تجزیه و تحلیل محیط بیرونی است. شم کسب و کار تشخیص به موقع فرصت ها در میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است  که رقبا از آن غافل می باشند. در این راستا در دوره شم کسب و کار بانکی، تلاش می شود بینش مخاطبان نسبت به محیط کسب و کار خود عمیق‏تر شود که این امر می تواند در نهایت بهبود عملکرد فردی و سازمانی افراد را به دنبال داشته باشد.

 اهداف دوره:

  • آشنایی با ادبیات و مفاهیم پایه کسب و کار
  • درک مدل کسب و کار بانکی
  • درک نقش و اهمیت داده‌ها و اطلاعات در تصمیم‌گیری و نحوه دستیابی به این اطلاعات
  • شناسایی فرصت های کسب و کار برای بانک
  • دید جامع‌تر نسبت به عوامل پیش برنده
  • شفافیت ذهنی و توان بالاتر در تصمیم‌گیری بهتر

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بازاریابی و فروش، امور شعب، رؤسا و معاونین شعب و سایر حوزه های مرتبط در بانک

 پیشنیاز دوره: 

آشنایی با اصول بازاریابی و فروش- آشنایی با فنون مذاکره

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 2 و 3  آذر 1398
ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,040,000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.