سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در اين دوره سعي خواهد شد به شركت‌كنندگان راهكارهايي براي ارتقاي ارتباطات، افزايش تعاملات و جلب اعتماد درون‌ و برون‌سازماني، برنامه‌ريزي‌راهبردي و پيشرفته در طراحی و تدوین کمپین‌های تبلیغاتی ارائه شود.

 اهداف دوره:

  • توانمندسازي مديران و كارشناسان روابط‌عمومي بانک‌ها براي تدوين و برنامه‌ريزي پيشرفته کمپین‌های ارتباطی و تبلیغاتی
  • ارائه راهكارهاي کمپین‌نویسی و مؤلفه‌های تاثیر بر افکار عمومی
  • آشنايي با روش‌هاي سنجش و اندازه‌گيري اثربخشی برنامه ارتباطات و تبلیغات در بانک

 مخاطبان دوره:

کارکنان روابط عمومی و بازاریابی بانک ها و مؤسسات اعتباری و کلیه افراد مرتبط 

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

28 و 29  آبان 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.