سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

ACCESS از نرم افزارهای موجود در نرم افزار Office می باشد که برای مدیریت پایگاه داده ارائه شده است. امروزه استفاده از پایگاه داده و ایجاد گزارش های متنوع مبتنی بر داده و اطلاعات نیاز سازمان ها و مؤسسات مالی است. بانک ها و مؤسسات مالی با توجه به انبوه اطلاعات و نیاز پیش از گذشته به گزارش های تحلیلی جهت کنترل رویه های سازمانی نیازمند ایجاد ساختار پایگاه داده و بهره برداری از آن می باشند. از این رو در این دوره ابتدا به محیط نرم افزاری و مفاهیم اولیه پایگاه داده پرداخته می شود و در طی دوره چگونگی ایجاد جداول و فرم ها آموزش داده می شود و در نهایت چگونگی ساخت گزارش و بهره برداری از آن توضیح داده می شود

اهداف دوره:

  • آشنایی مقدماتی با مفاهیم پایگاه داده، نحوه ورود اطلاعات، آشنایی با جداول و ارتباط میان آنها، چگونگی ایجاد Query، استفاده از فرم ها و ساخت گزارش های مالی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مالی، اعتباری و امور شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: 

آشنایی با اکسل و مباحث مالی


مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19 آبان الی 8 دی 1398
ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,760,000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.