سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی پرسنل بخش ارزی بانک در شعب با عملیات حسابداری انواع خدمات ارزی طراحی گردیده است. تمامی خدمات ارزی قابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارزی دارای تبعات مالی بوده که از طریق ثبت های حسابداری در تراز بانک ها منعکس می شود. آشنایی با اصول حسابداری ارزی و تأثیر آن بر صورت های مالی بانک، ریسک های مترتب بر عملیات ارزی برای پرسنل شاغل در بخش ارزی بانک ها و همچنین رؤسا و معاونین شعب ریالی و ارکان اعتباری بانک ضروری است.

 اهداف دوره:

  • یادگیری اصول حسابداری ارزی
  • آشنایی با تراز ارزی بانک و حساب های وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی
  • انجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، تبدیلات ارزی
  • ثبت های حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی
  • گشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف(دیداری، مدت دار، ریفاینانس و فاینانس)
  • ارائه انواع تسهیلات ارزی (منابع داخلی ، صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی)

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزی و اعتباری  بانک ها، رؤسا و معاونین شعب

 پیشنیاز دوره: 

مبانی بانکداری بین الملل، بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی

مدت دوره: 40 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19 آبان الی 19 آذر  1397

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر   8.600.000  ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.