سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

سازمان های موفق بصورت مستمر، ساختارها و استراتژی های خود را بر مبنای فعل و انفعالات محیطی تنظیم می نمایند. زیرا محیط با سرعت غیرقابل وصف، در حال حرکت است و سازمان ها می بایست متناسب با روش های جدید و تغییرات محیطی، استراتژی مناسبی اتخاذ کنند. همانگونه که مستحضرید پارادایم های جدیدی در حوزه های مختلف کسب و کار، مطرح شده است که از آن جمله می توان به تکنولوژی های نوین، تغییرات سریع نیاز مشتریان، اشباع بازارها و فشار رقابت، انقلاب انتخاب، ارتباطات مبتنی بر شبکه های اجتماعی و... اشاره کرد. تحقیقات، نمایانگر آن است که جایگاه بانکداری سنتی در حال تزلزل بوده و مدل بانکداری در آینده به سمت مدل های نوین تغییر خواهد نمود. نیاز به ارتباط با مشتری در بانک ها، موجب شده است تا مشتری در مرکز توجه قرار گیرد و بانک ها برای پاسخ به انتظارات مشتری، همسو با تغییرات جدید تکنولوژی حرکت نمایند. ظهوراینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، توسعه کاربرد کلان داده ها، بانکداری اجتماعی، بانکداری باز، بانکداری دیجیتال،  استارآپ ها، فین تک ها و فناوری های بلاک چین موجب شده است تا الگوهای کسب و کار در صنعت بانکداری تحت الشعاع قرار گیرد. بر همین مبنا در حوزه بانکداری نیز پارادایم های نوینی مثل رویکردهای مشتری محوری، ساختارهای چند بخشی، راه حل محوری، ارائه خدمات مالی و غیرمالی، تنوع کانال های درآمدی، بازاریابی غیرمتمرکز، رقابت و تأثیر آن بر مدل های کسب و کار مطرح شده است. تغییر شرایط، مقررات و محیط کسب و کار از یک طرف، افزایش انتظارات و پیچیده تر شدن نیازها و خواسته های مشتریان از طرف دیگر و در کنار اینها ضرورت مدیریت ریسک، باتوجه به ماهیت و تنوع عملیات بانکی، سرمایه بانک ها و محدودیت های آن، سررسید دارایی ها و بدهی ها و همچنین الزامات بین المللی در حوزه های مختلف تطبیق قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و گزارش های مربوط به کفایت سرمایه، نظارت بانکی، سیستم کنترل های داخلی، استقرار حاکمیت شرکتی، ارتقای سطح شفافیت و بویژه تغییر در استراتژی ها از الزاماتی هستند که تغییر در مدل کسب و کار بانک را بعنوان یک امر ضروری مطرح می نمایند. برهمین اساس دوره آموزشی ”ضرورت تغییر در الگوی کسب و کار بانک ها و حرکت به سمت الگوهای نوین بانکداری“ با توجه به نیاز  و ضرورت آن در بانک ها، تدوین شده  و سعی می کند به صورت کاربردی و Case Study  تمامی آیتم های مربوطه را به صورت کارگاهی مورد بحث و مورد کاوی قرار دهد.

اهداف دوره:

  • آشنایی فراگیران با الزامات تغییر در الگوی کسب و کار بانک ها
  • تغییر رویکرد فراگیران از رویکرد بانکداری سنتی به بانکداری نوین
  • آشنایی فراگیران با الگوهای نوین بانکداری و مفاهیم آنها
  • عناصر و الزامات پیاده سازی الگوهای نوین بانکداری
  • نحوه شناسایی و طبقه بندی مشتریان در الگوهای نوین بانکداری
  • آشنایی فراگیران با ساختار سازمانی و فرایندهای اجرائی بانک ها در الگوهای نوین بانکداری
  • آشنایی با خدمات و محصولات قابل ارائه به مشتریان در الگوهای نوین بانکداری

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ستادی بانک ها، روسا و معاونین شعب، کارشناسان و متصدیان امور بانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

18 الی 27 آبان 1398
روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,680,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.