سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال 97 طی مصوبه ای قانون صدور چک را اصلاح و تغییرات عمده ای را در زمینه صدور، کارسازی و برگشت چک ایجاد کرد و بانک مرکزی نیز اجرای آن را طی بخشنامه های متعددی از جمله بخشنامه شماره 468511/97 مورخ 97/12/28 اداره کل محترم اطلاعات بانکی بانک مرکزی برای شبکه بانکی الزام آور دانست. تغییرات مهم و اساسی این اصلاحیه از یک سوء و ابهامات حقوقی و اجرایی آن از سوی دیگر سوالات متعددی را برای کارکنان بانک بویژه در سطح شعب ایجاد کرده است؛ از این رو، آموزش هرچه سریعتر بانکداران در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

اهداف دوره:

این دوره با هدف بررسی مهمترین تغییرات قانونی، رویّه عملی و اجرایی بانک ها، ابهامات قانونی موجود و دستورالعمل های جدید بانک مرکزی در شرایط کنونی پیشنهاد شده و با توجه به مراتب فوق بویژه مسئولیت درنظر گرفته شده برای جبران خسارات مشتریان ناشی از  عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 5 مکرر این قانون، آموزش بدنه شبکه بانکی امری ضروری به نظر می رسد.

 مخاطبان دوره:

کارکنان شعب، کارکنان واحد های خزانه داری، حقوقی، بازرسی، مبارزه با پولشویی، بازاریابی و امور مشتریان، وصول مطالبات و کارکنان ستادی ذی ربط در حوزه های مبادلات الکترونیکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

20، 21 و 22 مهر 1398
ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,860,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.