سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

از تکنیک های مهم در نظریه احتمال که کاربردهای فراوانی در حیطه علوم مالی و بانکی دارند مفهوم شبیه سازی مونت کارلو است. در این دوره، ابتدا این مفاهیم بصورت کاملا نظری تدریس شده و سپس کاربردهای این مفاهیم در حوزه مدیریت ریسک تبیین می شود. در ادامه، نحوه کاربری این مفاهیم در نرم افزارهای R و Model-Risk با استفاده از داده های شبیه سازی شده تصریح می گردد.

اهداف دوره:

  • آشنایی نظری با مفاهیم شبیه سازی مونت کارلو
  • بکارگیری مفاهیم نظری در مسائل مدیریت ریسک و اجرای نرم افزاری این مسائل

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد ریسک و تحقیقات بانک ها

 پیشنیاز دوره: 

آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال، قبل از تدریس یک آزمون تعیین سطح (صرفاً آشنایی با سطح کلاس) برگزار می گردد.

مدت دوره: 40 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

16 مهر الی 26 آذر 1398

روزهای سه شنبه 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8,600,000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.