سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در این دوره آموزشی ، شرکت کنندگان با صندوق های ثروت ملی در دنیا و صندوق توسعه ملی ایران به عنوان یک نهاد موثر در توسعه اقتصادی کشور و حفظ پس انداز بین نسلی آشنا می شوند. بر اساس گزارش موسسه صندوق های ثروت ملی (2018) تعداد 80 صندوق ثروت ملی با ساختار و اسامی متفاوت در دنیا فعال هستند. مجموع دارایی های این صندوق ها بیش از 7800 میلیارد دلار است که 38 درصد آن در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متمرکز است. قدیمی ترین صندوق متعلق به کویت است که در سال 1953 میلادی قبل از استقلال این کشور تاسیس شده است و موفّق ترین صندوق با بیش از 1032 میلیارد دلار و رتبه شفّافیت 10 مربوط به کشور نروژ است. صندوق ثروت ملی در ایران به نام صندوق توسعه ملی ایران در 15 دی ماه 1390 هجری شمسی و پس از تجربه ناموفّق حساب ذخیره ارزی فعالیت رسمی خود را آغاز نمود و بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه صندوق های ثروت ملی (2018) با 91 میلیارد دلار دارایی و رتبه شفّافیت 5 در بین صندوق های ثروت ملی دنیا حضور دارد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با صندوق های ثروت ملی در دنیا و صندوق توسعه ملی
  • تاکید بر شفافیت این صندوق ها و فرهنگ سازی حفظ صندوق توسعه ملی ایران از خطر شکست و تکرار تجربه شکست حساب ذخیره ارزی

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها، خبرنگاران و فعالان اقتصادی

 پیشنیاز دوره: اقتصاد

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

14 مهر 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده،ناهار و صدور گواهینامه می باشد.