سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

یکی از متداول ترین ابزارهای اعتباری مورد استفاده در نظام بانکی برای پشتیبانی قراردادها و کاهش ریسک متولیان اقتصادی، بهره گیری از انواع ضمانت نامه های بانکی است. صدور ضمانت نامه با هدف افزایش رضایت مشتریان، مزیت های کارمزدی و جذب منابع ارزان قیمت و تسهیل و تحکیم در امور مبادلات در جامعه به عنوان یکی از اولویت های بانک ها قلمداد می شود. صدور انواع ضمانت نامه اگرچه خدمت ارزشمندی برای مشتریان و فعالیتی سودآور برای بانک ها بوده ولی اعتباری است که بدون اعتنا به جهات اعتباری آن می تواند خطرات و چالش هایی را متوجه بانک ها نموده و آن ها را با خساراتی روبه رو سازد. این دوره به قواعد صدور ضمانت نامه با نگرشی بر قوانین و مقررات جاری کشور می پردازد.

 اهداف دوره:

 آشنایی کارکنان شعب با فرآیند صدور ضمانت نامه تا ابطال ضمانت نامه

 مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

8 مهر 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.