معرفی دوره:

آشنايي با سامانه ‌طرح صدور يك پارچه دسته چك (صیاد) و نحوه ارائه واگذاري آن ها و مشخصات ايمني چك هاي طرح صياد.

 اهداف دوره:

 • متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌ چک
 • امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا
 • جلوگیری از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه
 • اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی ج.ا.ا
 • یکسان سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی
 • دلایل وجودی بازارهای پول وارز
 • نحوه انواع بازارهای پول و ارز

 محتوای دوره:

 • مقدمه
 • حساب جاري
 • چك و انواع آن
 • طرح صياد
 • آشناي با مشخصات امنيتي چك ها
 • نحوه واگذاري چك هاي طرح صياد

مخاطبان دوره:

كليه کارکنان شبكه بانكي

  پیشنیاز دوره: آشنایی با صنعت بانکداری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

سه شنبه 8 و چهارشنبه 9 مرداد ماه 98

ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  1,550,0000ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.