سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

 معرفی دوره:

از تکنیک های مهم در نظریه احتمال که کاربردهای فراوانی در حیطه علوم مالی و بانکی دارند مفهوم زنجیر مارکوف و روش شبیه سازی زنجیر مارکوف مونت کارلو است. در این دوره، ابتدا این مفاهیم به صورت کاملاً احتمالی تدریس شده و سپس کاربردهای این مفاهیم در حوزه بانکی تبیین می شود. در ادامه، نحوه کاربری این مفاهیم در نرم افزار winbugs با استفاده از داده های بانکی تصریح می گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی نظری با مفاهیم زنجیرهای مارکوف و زنجیر مارکوف مونت کارلو

 بکارگیری مفاهیم نظری در مسائل بانکی و اجرای نرم افزاری این مسائل

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مدیریت ریسک و اعتبارات بانک ها و موسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

30 تیر 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.