سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در اقتصاد هر کشور، بهره‌گیری از اوراق قرضه و بازار سرمایه است. کشورهای اسلامی به دلیل شبهات ربوی حاکم بر این اوراق، نمی‌توانند از این ابزار استفاده نمایند. اوراق بهادار اسلامی یا صکوک که با رعایت موازین شریعت طراحی شده‌است، جایگزین مناسبی برای تأمین مالی قلمداد شده و در دو دهه اخیر در اکثر کشورهای اسلامی به‌ویژه مالزی، استفاده زیادی از این ابزار مالی شده است. در این دوره ضمن معرفی اجمالی صکوک و کاربردها آن بر اساس عقود اسلامی، بر نحوه اتفاده از این ابزار در بانک‌های کشور تأکید می‌شود.
براین اساس، صکوکی که در نظام بانکی کاربرد بیشتری دارد، تشریح شده و نقش نهاد بانک در انتشار سایر صکوک اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مزیت اصلی این دوره، آموزش بر اساس رویکرد بانک‌ها به موضوع صکوک و نحوه عملیاتی کردن آن در شبکه بانکی کشور است.

اهداف دوره:

 آشنایی با نظام تأمین مالی در بازارهای مالی

 چالش‌های اساسی نظام تأمین مالی متعارف در کشورهای اسلامی

 آشنایی با اوراق بهادار اسلامی یا صکوک

 آشنایی با نحوه استفاده از صکوک در شبکه بانکی کشور

 نحوه بررسی نقش بانک به عنوان ضامن در انتشار صکوک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی ، روسا و معاونین شعب، متصدیان امور بانکی علاقه‌مند به مباحث صکوک و تأمین مالی بازار سرمایه

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9 و 10 شهریور 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.