سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 با توجه به اهمیت شناسایی مشتریان و تأکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حائز اهمیت شمردن و بررسی دقیق تعهدات ارزی مربوط به واردات کالا، در راستای حمایت از ورود کالاهای مطلوب و همچنین نظارت بر مصارف ارزی در بانک ها، آشنایی و تسلط بر نحوه رفع تعهدات ارزی و الزامات و قوانین مربوطه به ویژه در شرایط فعلی تشدید تحریم ها امری ضروری می باشد.

اهداف دوره:

 آشنایی با نحوه رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا با رویکرد مجموعه مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مخاطبان دوره:

کارکنان ارزی شعب،کارکنان واحد های  بازرسی، بهبود روش ها، حسابرسی داخلی و امور بین الملل بانک ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شرکت های بین المللی و بازرگانی دولتی و خصوصی

پیشنیاز: ندارد

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 3 و 4 شهریور 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.