سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 آشنايي با سامانه ‌طرح صدور يك پارچه دسته چك (صیاد) و نحوه ارائه واگذاري آن ها و مشخصات ايمني چك هاي طرح صياد.

اهداف دوره:

 متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌ چک

 امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا

 جلوگیری از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه

 اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی ج.ا.ا

 یکسان سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی

 دلایل وجودی بازارهای پول وارز

 نحوه انواع بازارهای پول و ارز

مخاطبان دوره:

كليه کارکنان شبكه بانكي

پیشنیاز دوره: آشنایی با صنعت بانکداری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

14 و 15 مرداد 1398

 ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.040.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.