سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در این دوره آموزشی شرکت کنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

اهداف دوره:

 ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکت کنندگان در زمینه استفاده از روش های مختلف

 تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات, بازرسی، رؤسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره:
آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 12، 19 و 26 تیر 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.820.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.