سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در طی این دوره از مفاهیم فنی فناوری زنجیره بلوکی شروع کرده و این مفاهیم را به دقت بررسی و تشریح خواهیم کرد. در هر کدام از این بخشها نیز موضوعات تا حد امکان بصورت تجربی و عملی بررسی خواهد شد.

اهداف دوره:

 شناخت مفاهیم اصلی فناوری زنجیره بلوکی

 آشنایی جامع با جنبه های فنی و تکنیکال فناوری زنجیره بلوکی

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان و کارشناسان فنی بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: آشنایی مقدماتی با فناوری زنجیره بلوکی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

12 و 13 شهریور 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.