سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

  • عموماً کارکنان بانک ها و فعالان بخش اقتصادی با مفاهیم بانکداری بین الملل کمابیش آشنا می باشند لیکن در انجام امور بعضاً دچار مشکل می شوند. این دوره کمک میکند تا با آشنایی بیشتر با فرآیند گردش کار و توضیح مفاهیم کلیدی در حوزه بانکداری بین الملل، درک و شناخت مناسب تری برای حضور در تجارت بین الملل ایجاد شود.

اهداف دوره:

 آشنایی کارکنان بانک ها و فعالان اقتصادی با مفاهیم بانکداری بین الملل کاربردی جهت تسریع و تسهیل انجام امور ارزی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات، تطبیق و مبارزه با پولشویی، بازاریابی، واحدها و شعب ارزی و نیز پرسنل قسمت های مالی و بازرگانی شرکت ها و موسسات

پیشنیاز دوره: آشنایی اولیه با مفاهیم بانکداری بین الملل

مدت دوره: 48 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

23 شهریور الی 11 آبان 1398

شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.940.000 ریال به صورت خالص

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.