سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

بازاریابی در بانک از جمله ابزارهای توسعه دهنده درآمد بانک است. جهت بازاریابی درست در زمان رکود برنامه ریزی دقیق و مجرب لازم است و تیم بازاریابی باید تیر را به درست ترین جای سیبل بزند. راهی که بازاریابان حرفه ای برای نجات از اوضاع رکود اقتصادی برمی‌گزینند باید متناسب با همان دوره و شرایط تدوین شده باشد چراکه هر رکود و نابه سامانی شرایط و پیامدهای خود را دارد. در دوران رکود، رفتار مصرف کنندگان، که منبع اصلی درآمد کسب و کارها هستند، تغییر می کند، بنابراین مهمترین ویژگی برای به کار گرفتن استراتژی درست در زمان رکود، شناخت مشتری است. باید بدانیم که آنها چگونه می اندیشند و چگونه رفتار می کنند و وضعیت اقتصادی فعلی چگونه بر رفتارهای مالی مشتری های ما تاثیر گذاشته و چگونه ارزش های خود را بازتعریف می کنند.

در دوران رکود بازار نوعی جنگ قیمتی میان کسب و کارها شکل می گیرد، رقابت شدیدتر می شود و نقدینگی موجود در بازار نیز کاهش می یابد. با این حال هم چنان می توان فرصت های مناسبی را در بازار یافت. رکود اقتصادی به سان هر تهدیدی می تواند فرصت رشد، شکوفایی و رونق کسب و کار باشد تنها کلید طلایی دوران رکود، شناخت بازار، تطبیق با وضعیت رکود و در نهایت برنامه ریزی استراتژیک و هوشمندانه مطابق با واقعیت های بازار است.

در زمان تحریم، که بسیاری از رقبا از کسب و کار خود دست کشیده اند و یا بدون برنامه مشخص در حال گذران هستند، فرصت مناسب‌تری برای بانک های پیشرو به‌وجود می‌آید تا بتوانند سهم آنها را نیز به خود اختصاص دهند.

اهداف دوره:

 ایجاد شناخت هماهنگ از مباحث و مفاهیم دخیل در موفقیت بازاریابی در زمان رکود در ارکان بانک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، امور شعب، مرکز تماس یا ارتباطات مردمی و سایر حوزه های مرتبط در بانک

پیشنیاز دوره: بازاریابی خدمات بانکی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

8 مرداد 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.