سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

چارچوب مقررات معرفي شده در سند بال (3) بر افزايش سطح استحکام و انعطاف‌پذيري سيستم بانکي استوار است. چرا که سيستم بانکي مستحکم و مقاوم در برابر بحران، پايه رشد اقتصادي پايدار در هر کشوري به شمار مي‌آيد. سند بال (3) بيانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال (2) توسط کميته بال به منظور تقويت قواعد مربوط به سرمايه و نقدينگي با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکي مي‌باشد. هدف اصلاحات مذکور بهبود توانايي بخش بانکي به منظور افزايش مقاومت و جذب شوک‌هاي ناشي از بحران‌هاي مالي و اقتصادي فارغ از ريشه شکل‌گيري آن بحران، در راستاي کاهش ريسک سرايت از بخش مالي به بخش واقعي اقتصاد مي‌باشد. همچنين، کميته بال به واسطه بسته اصلاحي خود در سند بال (3)، به دنبال بهبود سطح مديريت ريسک، حکمراني و نيز شفافيت و افشاء اطلاعات بانک‌ها مي‌باشد. اصلاحات انجام گرفته در اين سند در بردارنده يک تمرکز احتياطي کلان است که ريسک‌هاي سيستمي مربوط به بخش بانکي و نيز ادوار تجاري را مورد توجه قرار مي‌دهد. مهمترين ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي اصلي مقررات بال (3) را مي‌توان به صورت زير عنوان نمود:

  • الزام به حفظ نسبت‌هاي سرمايه‌اي بالاتر
  • ‏حذف منابع ضعيف سرمايه‌اي
  • ‏الزامات سرمايه‌اي ضدچرخه‌اي
  • تقويت سطح پوشش ريسک
  • ‏استفاده از نسبت اهرمي
  • معرفي نسبت‌هاي نقدينگي

اهداف دوره:

 آشنايي با چارچوب و مفاهيم سند بال 3

 آموزش مفاهيم کليدي سرمايه نظارتي و نسبت اهرمي بر اساس سند بال 3

 ارتقاء سطح دانش در شبکه بانکي در خصوص سند بال 3 و وجوه تمايز آن با بال2

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ريسک، اعتبارات، بازرسي و حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص سازمان

پیشنیاز دوره: مفاهيم ريسک و انواع آن در بانک، چارچوب کلي بال 2

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2 شهریور 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.