سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری ایرانی وکاربردهای هدفمند این بررسی ها و دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسات اعتباری ایرانی .

اهداف دوره:

 بررسی وضعیت نقدینگی

 بررسی وضعیت ساختار مالی

 بررسی وضعیت سودآوری

 بررسی وضعیت عملکردی

 بررسی وضعیت ترکیب منابع

 بررسی وضعیت سلامت مالی

 بررسی وضعیت رعایت ضوابط و مقررات در سطوح مختلف  عملیاتی یک بانک یا موسسه اعتباری ایرانی

مخاطبان دوره:

مدیران امورسرپرستی، مالی و مدیران بخش نظارتی بانک ها، کارکنان ادارات بازرسی و حراست، رؤسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اصول حسابداری 1 و 2

مدت دوره:

24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 4 ، 5 و 12 اردیبهشت ماه 98 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.550.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.