سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

این دوره یک دوره فشرده برای آشنایی با روش های تأمین مالی خارجی است. تأکید ویژه دوره بر جنبه های کاربردی قراردادهای تسهیلات ارزی « فاینانس» بین بانک های عامل ایرانی و بانک های بین المللی، جهت اجرای پروژه های زیرساختی یا واردات فناوری و تجهیزات پروژه ها، و از جمله شرایط اجرایی، مالی و حقوقی این گونه قراردادها می باشد.

اهداف دوره:

 آشنایی با چارچوب ها و ضوابط بین المللی تأمین مالی (تسهیلات فاینانس)

 آشنایی با مراحل اجرایی تأمین مالی در پروژه های فاینانس (در بانک مرکزی، بانک های عامل ...)

 آشنایی با شرایط قردادهای تسهیلات ارزی میان مدت (مرور قراردادهای فاینانس)

 آشنایی با شرایط قراردادهای تسهیلات ارزی کوتاه مدت (مرور قراردادهای ریفاینانس)

 فراگیری مطالب به شکل کاربردی/ مصداقی با مطالعه موردی یک پروژه فرضی

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها در حوزه تسهیلات ارزی و امور بین الملل

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی یا بانکداری بین المللی 1 و 2، آشنایی با زبان انگلیسی

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 2 و 3 اردیبهشت ماه 98 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.350.000ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.