سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در این دوره، شرکت کنندگان با مبانی نظری و عملیات اجرایی ادغام در بانک ها و مؤسسات اعتباری آشنا خواهند شد و بعد از اتمام دوره قادر خواهند بود در صورت نیاز از این دانش در جلسات کارشناسی و مدیریتی و امور محوله استفاده نمایند. توانمندی در این دانش باعث خواهد شد شرکت کنندگان دوره هم بر مهارت های فنی خود افزوده و در مسئولیت فعلی از آن بهره مند شوند و هم در مسیر شغلی خود به ویژه در مناصب بالای سازمانی نظیر هیأت عامل، هیأت مدیره و مدیریت عامل از آن استفاده نمایند.

اهداف دوره:

 آشنایی با مبانی نظری و عملیات اجرایی ادغام در بانک ها و مؤسسات اعتباری

 آشنایی با مبانی حقوقی و آثار اقتصادی ادغام در بانک ها و مؤسسات اعتباری

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان ستادی در نظام بانکی و دانشجویان مرتبط با مدیریت مالی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با حسابداری، بانکداری داخلی 1 و 2، حقوق و حقوق بانکی

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

22  خرداد ماه 98 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.750.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد