سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

تبلیغات علمی است که هر روز پیچیده تر، تخصصی تر و علمی تر شده و به دانش کاربردی تبدیل گردیده است . دوره اصول جهانی تبلیغات و کمپین های تبلیغاتی دوره ای تخصصی است که مدیران را با اصول جهانی تبلیغات، آگهی های تجاری و بازرگانی، شناخت رسانه های محیطی و ... آشنا می سازد.

اهداف دوره:

 آشنایی با اصول جهانی تبلیغات، آگهی های تجاری و بازرگانی، شناخت رسانه های محیطی

مخاطبان دوره:

کارکنان ادارات بازاریابی و روابط عمومی

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

6 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

8 اردیبهشت ماه 98 ساعت 8:30 الی 14:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.550.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.