سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

این دوره به منظور ارزیابی عملکرد واقعی شعبه ها از لحاظ سود و زیان توسط امور شعبه و حوزه حسابداری مدیریت ارائه می شود و نتیجه  آن می تواند نشان دهنده عملکرد واقعی شعبه و سهم  شعبه از عملکرد کل بانک باشد. همچنین این خروجی می تواند مبنای تصمیم گیری های متعدد از جمله ارتقاء و بهره وری واقعی شعبه قرار گیرد.

هدف دوره:

 ارزیابی عملکرد واقعی شعبه ها

مخاطبان دوره:

مدیران امور شعب و حسابداری

پیشنیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

مدت دوره:

24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

22 خرداد الی 26 تیر ماه 98

چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.550.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.