سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

این دوره به منظور بالابردن توانمندی در بازاریابی جذب  و نگهداشتن مشتریان ارزنده و تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی می باشد

اهداف دوره:

  • ارتقا توانمندی مسئولين دايره صندوق در بازاریابی جذب و نگهداشت مشتریان ارزنده 
  • شناسایی مشتریان بانک در گروه های جداگانه مبتنی بر ویژگیها و رفتار ایشان .
  • تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی .
  • در جذب و نگهداشت مشتریان جدید و ارزنده از تکنیک ها و تکنولوژی نوین بهره ببرند.
  • ارائه بسته های خدمات بانکی منحصر به فرد با محوریت جذب مشتری و ترغیب ایشان .
  • بهره بردن از تکنیکهای مبتنی بر شرایط برتری، برابری و پایین تری نسبت به رقبا .
  • استفاده درست از تکنيک هاي مبتني بر مراقبت و نگهداشت مشتريان ارزنده

 

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره:  فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

سه شنبه 3 اردیبهشت  ماه 98
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  1,950,0000ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.