سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

یکی از متداول ترین ابزارهای اعتباری مورد استفاده در نظام بانکی برای پشتیبانی قراردادها و کاهش ریسک متولیان اقتصادی، بهره گیری از انواع ضمانت نامه های بانکی است. صدور ضمانت نامه با هدف افزایش رضایت مشتریان، مزیت های کارمزدی و جذب منابع ارزان قیمت و تسهیل و تحکیم در امور مبادلات در جامعه به عنوان یکی از اولویت های بانک ها قلمداد می شود. صدور انواع ضمانت نامه اگرچه خدمت ارزشمندی برای مشتریان و فعالیتی سودآور برای بانک ها بوده ولی اعتباری است که بدون اعتنا به جهات اعتباری آن می تواند خطرات و چالش هایی را متوجه بانک ها نموده و آنها را با خساراتی روبه رو سازد. این دوره به قواعد صدور ضمانت نامه با نگرشی بر قوانین و مقررات جاری کشور می پردازد.

هدف دوره:

 آشنایی کارکنان شعب با فرآیند صدور ضمانت نامه تا ابطال ضمانت نامه

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

پیشنیاز دوره: ندارد

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 یکشنبه 8 و سه شنبه 10 اردیبهشت ماه  98
ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  1,550,0000ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.