سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 در این دوره آموزشی شرکت کنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

 

اهداف دوره:

 • ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکت کنندگان در زمینه استفاده از روش های مختلف
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

 

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، بازرسی، رؤسا و معاونین شعب

 پیشنیاز دوره:
آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

مدت دوره: 24 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 10 و 11 و 18 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.400.000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 امروزه سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بانک‌ها به مشتریان کلان، همچون سازمان ها و شرکت های بزرگ صنعتی، بازرگانی و خدماتی اختصاص دارد و ازطرفی سهم زیادی از سودآوری بانک ها نیز منوط به مدیریت صحیح فرآیندهای تعامل با این مشتریان بزرگ است.

  بر اساس اصل پارتو، 20 درصد مشتریان، 80 درصد سود بانک را تشکیل می دهند، لـذا بانک‌ها، با درک اهمیت این موضوع، اقدام به تجدید ساختار سازمانی خود نموده و روی به استراتژی های مشتری محوری چون بانکداری شرکتی آورده اند. امروزه بانکداری شرکتی به شاه کلید تخصیص بهینه منابع و مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری و تخصصی تبدیل شده است. بانکداری شرکتی به عنوان یک استراتژی، به دنبال ایجاد، توسعه، تعمیق و استمرار روابط ارزش آفرین با مشتریان شرکتی است. برهمین مبنا، با ایجاد بسترهای ساختاری، تکنولوژیکی و جذب نیروی انسانی متخصص، در تلاش است به عنوان یک شریک تجاری در مناسبات کسب و کار مشتریان نقش آفرینی کرده و به رشد و توسعه آنها کمک کند. بر همین اساس در این دوره سعی می شود علاوه بر ارائه مفاهیم بانکداری شرکتی بر اساس الگوی بانکداری جامع، معیارها و شاخص های طبقه بندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره به چگونگی تعیین ارزش مشتریان، مراحل پیاده سازی  بانکداری شرکتی و نحوه فعالیت بانکداری شرکتی به صورت کامل تشریح گردد.

اهداف دوره:

 • آشنایی فراگیران با ضرورت های تغییر در مدل کسب و کار بانک ها
 • تغییر رویکرد فراگیران از رویکرد بانکداری سنتی به بانکداری نوین
 • آشنایی فراگیران با مفاهیم بانکداری جامع و دسته بندی های آن
 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف بخش های مختلف بانکداری جامع (اختصاصی، شرکتی، تجاری، خرد و ...)
 • آشنایی فراگیران با مدل بانکداری جامع و جایگاه بانکداری شرکتی در آن
 • معیارها و شاخص های بخش بندی مشتریان، نحوه شناشائی و تعیین مشتریان شرکتی
 • آشنایی با مراحل و فازهای پیاده سازی بانکداری شرکتی
 • توجه ویژه به ارزش مشتریان و ارائه خدمات ویژه و متمایز به مشتریان با ارزش (دقت، سرعت، کیفیت)
 • آشنایی فراگیران با ساختار سازمانی، فرایندهای اجرائی، ماموریت و رویکرد بانکداری شرکتی
 • آشنایی فراگیران با نحوه ارزش گذاری این مشتریان شرکتی در قالب حجم رابطه و درآمدزایی آنها

 

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ستادی بانک ها، کارکنان دوایر مدیریت های شعب مناطق، رؤسا و معاونین شعب بانک ها و متصدیان امور بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز


مدت دوره:
16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

16 الی 25 دی ماه
 یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:30 الی18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,400,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

 

 معرفی دوره:

این دوره در زمینه بازارشناسی و شناخت ساختار بازارهای هدف است. شناسایی نیازهای خدماتی بازار، تکنیک های نفوذ در بازارها، اصول تحلیل بازارهای کشور، روش های مواجهه با موج های بازار، اصول مدیریت بازار و ... از آیتم های تخصصی این دوره می باشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با اصول بازارشناسی جهانی
 • آشنایی با متدهای روز دنیا در بازاریابی
 • افزایش توانایی تحلیل بازارهای اقتصادی
 • آشنایی با اصول و قواعد موج های اقتصادی

 

مخاطبان دوره:

 کارکنان سیستم بانکی و سایر علاقمندان

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

6 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,600,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 در طی این دوره از مفاهیم پایه ای فناوری زنجیره بلوکی شروع کرده، پلتفرم های پرکاربرد را معرفی و امنیت و محرمانگی در این فناوری بررسی خواهد شد و همچنین شاخص های تعیین کننده و کلیدی در طراحی پلتفرم ها عنوان خواهد شد. در ادامه به کاربردهای این فناوری در صنعت بانکی و پرداخت اشاره شده و در پرداخت های خرد، باشگاه مشتریان، تسویه های بین بانکی و KYC نمونه های عملی بررسی خواهد شد. در پایان نیز به برخی از اقدامات صورت گرفته توسط سایر مجموعه ها در سطوح بین المللی در صنعت بانکی و پرداخت با تکیه بر فناوری زنجیره بلوکی اشاره خواهد شد.

اهداف دوره:

 • شناخت مفاهیم اصلی فناوری زنحیره بلوکی و نقاط ضعف و قوت آن
 • نگاه واقع بینانه به فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بانکی و پرداخت
 • تبیین جایگاه محتمل کسب و کار در آینده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی
 • ترسیم نگاشت فناوری در زنجیره ارزش صنعت بانکی و پرداخت

مخاطبان دوره:

مدیران بانک ها و کارشناسان فنی

پیشنیاز دوره: آشنایی مقدماتی با فناوری Blockchain

مدت دوره: 16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

29 و 30 دی ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.200.000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 با عنایت به اهمیت و نقش ویژه تجارت بین الملل در بین کشورها و شرکت های بین المللی ضرورت استفاده از ابزارهای بانکی بین الملل که از ابعاد مختلف به ویژه مالی، حقوقی و تجاری موجب اطمینان خاطر، استحکام و تسهیل روابط تجاری فیمابین بازرگانان شود بیش از پیش وجود دارد، یکی از این ابزارها، ارائه ضمانت نامه های ارزی در رابطه با ایفای تعهدات طرفین بابت قراردادهای منعقده و اعتبارات اسنادی گشایش یافته می باشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی تئوری و کاربردی با ضمانتنامه های ارزی ( وارداتی و صادراتی)

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزی ستاد، شعب ارزی، بین الملل و عملیات ارزی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 36 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 4 دی الی 30 بهمن ماه
 سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,250,000 ریال

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد