سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 این دوره با بررسی و شناخت پیام های سوییفتی به ویژه پیام 103 به صرافان کمک می کند تا با صحت و امنیت، تراکنش های مالی خود را در سطح بین المللی انجام دهند و هزینه های انتقال پول را به حداقل برسانند.

اهداف دوره:

 • شناخت انواع پیام های سوییفتی
 • تراکنش های پرداخت بین المللی
 • صحت و امنیت پیام های سوییفتی
 • روشهای کاهش هزینه ها ویژه صرافی ها که در نبود روابط بانکی بین المللی درگیر تراکنش های ارزی مشتریان هستند. 

 

مخاطبان دوره: کارکنان صرافی ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 3 دی الی 8 بهمن ماه
 دوشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4,400,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 خشم هیجانی است که همه تجربه می کنند. تجریه این هیجان کاملا طبیعی است اما در پاره ای از موارد هیجان خشم دردساز شده و موجب بروز رفتارهایی می شود که هم برای خود فرد و هم اطرافیان مشکل افرین است. دوره مدیریت خشم دوره ای آموزشی است که به افراد کمک می کند هیجانات خود را بشناسند، به شیوه های مقابله ای خود به موقع خشم توجه کنند و در خصوص راهبردهای مدیریت خشم خود و دیگران تکنیک هایی را فرا بگیرند.

اهداف دوره:

 • تأمل بر روی شناخت ماهیت هیجان ها
 • ارتقای تکنییک های مدیریت خشم

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و سایر علاقمندان

پیشنیاز دوره: مهارت خوداگاهی، مهارت برقراری ارتباط موثر  

مدت دوره: 8 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 14 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,600,000 ریال

    

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، نهار و  صدور گواهینامه می باشد.

 

 معرفی دوره:

 این دوره به منظور ایجاد مهارت شرکت کنندگان در یکسان سازی شیوه ی عمل حسابداری براساس ضوابط و دستور العمل بانک مرکزی طرح ریزی و پیشنهاد شده است .

اهداف دوره:

 • آموزش حسابداری بانکی
 • ارتقاع دانش و مهارت شرکت کنندگان در رابطه با حسابداری بانکی
 • محاسبات سود و کارمزد سرمایه گذاری ها
 • محاسبه کارمزدوام و سود تسهیلات بانکی و تهیه صورتهای مالی

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره: اصول حسابداری (1) و (2)

مدت دوره: 24 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 19 دی الی 24 بهمن ماه
چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,400,000 ریال

  

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد

 معرفی دوره:

 امروزه فناوری اطلاعات در بانک ها نقش مهمی در فرایندهای عملیاتی بانک داشته و ارائه خدمات و محصولات بانک مبتنی بر فرایندهای فناوری اطلاعات است. همان گونه که فناوری اطلاعات باعث تسهیل و ارتقای خدمات در بانک ها شده است ریسک های جدیدی بویژه در زمینه امنیت اطلاعات، هزینه های سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و نظارت بر فناوری اطلاعات مواجه نموده است. این دوره با معرفی مفاهیم، استانداردها، چارچوب و رویه های اجرایی به حسابرسی فناوری اطلاعات به نحوه اجرای ممیزی و حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها می پردازد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم و الزامات راهبری، ریسک و کنترل های فناوری اطلاعات
 • آشنایی با مفاهیم و الزامات حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها
 • آشنایی با چارچوبها، استانداردها و رهنمودهای حسابرسی فناوری اطلاعات
 • آشنایی با فرایند حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک
 • آشنایی با نحوه حسابرسی فرایندهای فناوری اطلاعات در بانک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، ریسک، حسابرسی داخلی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

19 و 20 دی ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.200.000  ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 مطابق استانداردهای حسابرسی داخلی ایران، حسابرسان داخلی باید تخصص لازم را در زمینه ریسک ها و کنترل های فناوری اطلاعات و حسابرسی فناوی اطلاعات را داشته باشند.

اهداف دوره:

 • آشنایی حسابرسان داخلی با راهبردی، ریسک و کنترل های داخلی فناوری اطلاعات
 • آشنایی با نحوه بکارگیری چارچوب COBIT5

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، ریسک و حسابرسی داخلی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

10 و 11 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.200.000  ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.