سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در اقتصاد هر کشور، بهره‌گیری از اوراق قرضه و بازار سرمایه است. کشورهای اسلامی به دلیل شبهات ربوی حاکم بر این اوراق، نمی‌توانند از این ابزار استفاده نمایند. اوراق بهادار اسلامی یا صکوک که با رعایت موازین شریعت طراحی شده‌است، جایگزین مناسبی برای تأمین مالی قلمداد شده و در دو دهه اخیر در اکثر کشورهای اسلامی به‌ویژه مالزی، استفاده زیادی از این ابزار مالی شده است. در این دوره ضمن معرفی اجمالی صکوک و کاربردها آن بر اساس عقود اسلامی، بر نحوه اتفاده از این ابزار در بانک‌های کشور تأکید می‌شود.
براین اساس، صکوکی که در نظام بانکی کاربرد بیشتری دارد، تشریح شده و نقش نهاد بانک در انتشار سایر صکوک اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مزیت اصلی این دوره، آموزش بر اساس رویکرد بانک‌ها به موضوع صکوک و نحوه عملیاتی کردن آن در شبکه بانکی کشور است.

اهداف دوره:

 آشنایی با نظام تأمین مالی در بازارهای مالی

 چالش‌های اساسی نظام تأمین مالی متعارف در کشورهای اسلامی

 آشنایی با اوراق بهادار اسلامی یا صکوک

 آشنایی با نحوه استفاده از صکوک در شبکه بانکی کشور

 نحوه بررسی نقش بانک به عنوان ضامن در انتشار صکوک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی ، روسا و معاونین شعب، متصدیان امور بانکی علاقه‌مند به مباحث صکوک و تأمین مالی بازار سرمایه

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9 و 10 شهریور 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 این دوره با بررسی و شناخت پیام های سوییفتی بویژه پیام 103 به صرافان کمک می کند تا با صحت و امنیت، تراکنش های مالی خود را در سطح بین المللی انجام دهند و هزینه های انتقال پول را به حداقل برسانند.

اهداف دوره:

 شناخت انواع پیام های سوییفتی

 تراکنش های پرداخت بین المللی

 صحت و امنیت پیام های سوییفتی

 روش های کاهش هزینه ها ویژه صرافی ها که در نبود روابط بانکی بین المللی درگیر تراکنش های ارزی مشتریان هستند. 

مخاطبان دوره: کارکنان صرافی ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 22 تیر الی 26 مرداد 1398
 شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.320.000 ریال به صورت خالص

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با کاهش ریسک عملیات مختلف ضمانت نامه تبیین شده است.

اهداف دوره:

 افزایش درآمدهای غیر مشاع بانکی در راستای کاهش ریسک عملیات صدور ضمانت نامه

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 22 و 24 تیر 1398

 ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر2.040.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 با توجه به اهمیت شناسایی مشتریان و تأکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حائز اهمیت شمردن و بررسی دقیق تعهدات ارزی مربوط به واردات کالا، در راستای حمایت از ورود کالاهای مطلوب و همچنین نظارت بر مصارف ارزی در بانک ها، آشنایی و تسلط بر نحوه رفع تعهدات ارزی و الزامات و قوانین مربوطه به ویژه در شرایط فعلی تشدید تحریم ها امری ضروری می باشد.

اهداف دوره:

 آشنایی با نحوه رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا با رویکرد مجموعه مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مخاطبان دوره:

کارکنان ارزی شعب،کارکنان واحد های  بازرسی، بهبود روش ها، حسابرسی داخلی و امور بین الملل بانک ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شرکت های بین المللی و بازرگانی دولتی و خصوصی

پیشنیاز: ندارد

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 3 و 4 شهریور 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 آشنايي با سامانه ‌طرح صدور يك پارچه دسته چك (صیاد) و نحوه ارائه واگذاري آن ها و مشخصات ايمني چك هاي طرح صياد.

اهداف دوره:

 متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌ چک

 امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا

 جلوگیری از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه

 اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی ج.ا.ا

 یکسان سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی

 دلایل وجودی بازارهای پول وارز

 نحوه انواع بازارهای پول و ارز

مخاطبان دوره:

كليه کارکنان شبكه بانكي

پیشنیاز دوره: آشنایی با صنعت بانکداری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

14 و 15 مرداد 1398

 ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.040.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.