سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در عصری که مدیران نظام بانکی با چالش های جدیدی چون تغییرات دگرگون کننده فناوری، فرصت های زودگذر، تعدد رقبا، ورود جایگزین ها و عدم قطعیت و بی نظمی مواجه اند، داشتن شم کسب و کار می تواند آن ها را در تمرکز بر افق های دوردست، یافتن بازارهای جدید، شناسایی فرصت ها و مزیت رقابتی و انسجام بخشی فعالیت های بانکی در مسیر روشن اهداف جمعی یاری رساند. شم کسب و کار یک طرز تلقی و نگرش به فرصت ها همگام با قابلیت تجزیه و تحلیل محیط بیرونی است. شم کسب و کار تشخیص به موقع فرصت ها در میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است  که رقبا از آن غافل می باشند. در این راستا در دوره شم کسب و کار بانکی، تلاش می شود بینش مخاطبان نسبت به محیط کسب و کار خود عمیق‏تر شود که این امر می تواند در نهایت بهبود عملکرد فردی و سازمانی افراد را به دنبال داشته باشد.

 اهداف دوره:

 • آشنایی با ادبیات و مفاهیم پایه کسب و کار
 • درک مدل کسب و کار بانکی
 • درک نقش و اهمیت داده‌ها و اطلاعات در تصمیم‌گیری و نحوه دستیابی به این اطلاعات
 • شناسایی فرصت های کسب و کار برای بانک
 • دید جامع‌تر نسبت به عوامل پیش برنده
 • شفافیت ذهنی و توان بالاتر در تصمیم‌گیری بهتر

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بازاریابی و فروش، امور شعب، رؤسا و معاونین شعب و سایر حوزه های مرتبط در بانک

 پیشنیاز دوره: 

آشنایی با اصول بازاریابی و فروش- آشنایی با فنون مذاکره

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 2 و 3  آذر 1398
ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,040,000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

در اين دوره سعي خواهد شد به شركت‌كنندگان راهكارهايي براي ارتقاي ارتباطات، افزايش تعاملات و جلب اعتماد درون‌ و برون‌سازماني، برنامه‌ريزي‌راهبردي و پيشرفته در طراحی و تدوین کمپین‌های تبلیغاتی ارائه شود.

 اهداف دوره:

 • توانمندسازي مديران و كارشناسان روابط‌عمومي بانک‌ها براي تدوين و برنامه‌ريزي پيشرفته کمپین‌های ارتباطی و تبلیغاتی
 • ارائه راهكارهاي کمپین‌نویسی و مؤلفه‌های تاثیر بر افکار عمومی
 • آشنايي با روش‌هاي سنجش و اندازه‌گيري اثربخشی برنامه ارتباطات و تبلیغات در بانک

 مخاطبان دوره:

کارکنان روابط عمومی و بازاریابی بانک ها و مؤسسات اعتباری و کلیه افراد مرتبط 

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

28 و 29  آبان 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

ACCESS از نرم افزارهای موجود در نرم افزار Office می باشد که برای مدیریت پایگاه داده ارائه شده است. امروزه استفاده از پایگاه داده و ایجاد گزارش های متنوع مبتنی بر داده و اطلاعات نیاز سازمان ها و مؤسسات مالی است. بانک ها و مؤسسات مالی با توجه به انبوه اطلاعات و نیاز پیش از گذشته به گزارش های تحلیلی جهت کنترل رویه های سازمانی نیازمند ایجاد ساختار پایگاه داده و بهره برداری از آن می باشند. از این رو در این دوره ابتدا به محیط نرم افزاری و مفاهیم اولیه پایگاه داده پرداخته می شود و در طی دوره چگونگی ایجاد جداول و فرم ها آموزش داده می شود و در نهایت چگونگی ساخت گزارش و بهره برداری از آن توضیح داده می شود

اهداف دوره:

 • آشنایی مقدماتی با مفاهیم پایگاه داده، نحوه ورود اطلاعات، آشنایی با جداول و ارتباط میان آنها، چگونگی ایجاد Query، استفاده از فرم ها و ساخت گزارش های مالی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مالی، اعتباری و امور شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: 

آشنایی با اکسل و مباحث مالی


مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19 آبان الی 8 دی 1398
ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,760,000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

در اين دوره شركت‌كنندگان با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي آشنا مي‌شوند و دانش نظري و عملي لازم در مورد مسئوليت هاي اشخاصي كه كنترل، مديريت و پايش فعاليت هاي يك بانك يا مؤسسه مالي براي حفظ منافع سهامداران، كاركنان و ساير ذينفعان برعهده دارند و نحوه تقسیم وظایف ارکان مختلف سازمان را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. همچنین در این دوره به مقدمات استقرار حاکمیت شرکتی از بررسی آمادگی سازمان تا نقش هیأت مدیره و سلسله اقداماتی که در جهت استقرار حاکمیت شرکتی می بایست انجام پذیرد پرداخته می شود.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مالی و بازرسی، مدیران امور شعب بانک ها

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

20 آبان 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی پرسنل بخش ارزی بانک در شعب با عملیات حسابداری انواع خدمات ارزی طراحی گردیده است. تمامی خدمات ارزی قابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارزی دارای تبعات مالی بوده که از طریق ثبت های حسابداری در تراز بانک ها منعکس می شود. آشنایی با اصول حسابداری ارزی و تأثیر آن بر صورت های مالی بانک، ریسک های مترتب بر عملیات ارزی برای پرسنل شاغل در بخش ارزی بانک ها و همچنین رؤسا و معاونین شعب ریالی و ارکان اعتباری بانک ضروری است.

 اهداف دوره:

 • یادگیری اصول حسابداری ارزی
 • آشنایی با تراز ارزی بانک و حساب های وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی
 • انجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، تبدیلات ارزی
 • ثبت های حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی
 • گشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف(دیداری، مدت دار، ریفاینانس و فاینانس)
 • ارائه انواع تسهیلات ارزی (منابع داخلی ، صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی)

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزی و اعتباری  بانک ها، رؤسا و معاونین شعب

 پیشنیاز دوره: 

مبانی بانکداری بین الملل، بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی

مدت دوره: 40 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19 آبان الی 19 آذر  1397

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر   8.600.000  ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.