معرفی دوره:

این دوره، دوره ای تخصصی و حرفه ای در زمینه مدیریت ارتباط مؤثر و مهارت های ارتباطی است که با استفاده از آخرین متدهای روز دنیا در زمینه روانشناسی، این امکان را فراهم می آورد تا افراد با شناسایی شخصیت افراد و بهره گیری از تکنیک های تخصصی و مهارت های ویژه ارتباطی، روابط خود را با افراد تسهیل کرده و یا نوع ارتباط خود را با دیگران به شکلی کاملا محسوس بهبود بخشند.

 اهداف دوره:

  • آشنایی کارشناسان و مدیران با جدیدترین شگردهای ارتباطی و همچنین ارتقاء سطح مهارت های تعاملی، جهت ایجاد ارتباط موثر با افراد مختلف
  • آموزش تخصصی شخصیت شناسی افراد و شناسایی شخصیت و تیپ رفتاری افراد و مخاطبین
  • توانایی شناسایی دروغ، بلوف و تناقض گویی در افراد در هنگام مذاکره و ارتباط

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

7 مهر 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.