چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 194

معرفی دوره:

 دراین دوره مروری به انواع فعالیت های بانکی از ابعاد تجهیز و تخصیص منابع و درنتیجه گردش نقدینگی و سایر خدمات ازجمله تعهدات و ضمانت نامه ها و تاثیر آن بر نقدینگی و ریسک نقدینگی بانک خواهد شد.

اهداف دوره:

 آشنایی شرکت کنندگان با نحوه بکارگیری منابع و گردش آن بمنظور کسب سود بیشتر و به موازات آن پوشش ریسک نقدینگی

مخاطبان دورره:

کارکنان واحد بازاریابی، روسا، معاونین و اعتبارات شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

3 شهریور الی 2 مهر 1398

 یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.960.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.