چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 265

معرفی دوره:

 ریسک نقدینگی از مهمترین ریسک‌هایی است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با آن روبرو هستند. به واسطه ماهیت این نوع ریسک، می‌توان گفت دامنه و پیچیدگی ریسک نقدینگی در بانک‌ها می‌تواند بیش از سایر ریسک‌ها باشد. بنابراین لازم است مدیران بانکی با اصول مدیریت این نوع ریسک آشنایی کافی پیدا کرده و حداقل اقدامات استاندارد در رابطه با آن را رعایت کنند.

اهداف دوره:

 آشنایی با اصول و استانداردهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ریسک، دارایی و بدهی و سایر کارکنان حوزه‌های مرتبط به تشخیص سازمان

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

10 مرداد 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.