سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 پیچیدگی از مشخصه های عصر حاضر است. و همه ما چه در زندگی فردی و چه در زندگی حرفه ای با مسائل پیچیده ای روبرو می شویم که چاره ای جز حل این مسائل پیچیده نداریم. ارائه راه حل های ساده انگارانه، استفاده از الگوهای تکراری حل مسائل و استفاده از تئوری های همه شمول و جامع که مدعی حل تمامی مسائل پیچیده بدون نیاز به آزمون و تدبر باشد از جمله آفت های شایع است. هنر تفکر سیستمی این است که از درون پیچیدگی ها، ساختار های ایجاد کننده دگرگونی ها را ببینیم. یعنی سازمان دادن به پیجیدگی، در قالب تبیینی منسجم که علل مسائل را روشن ساخته و مشخص کند چگونه می توان آن را درمان کرد. بطور خلاصه حل مسائل پیچیده دنیای امروز نیازمند ابزار های مناسب است. سعی در حل مسائل پیچیده امروزی با راه حل های ساده انگارانه و استفاده از تکنیک های تصمیم گیری و تصمیم سازی نا مناسب، نمی تواند راه به جایی برد. تفکر سیستمی رویکردی است که می توان علاوه بر بکارگیری در حل مسائل،  تفکر ما را در خصوص دنیا و پدیده های آن تغییر دهد. در واقع  با این رویکرد می توان دنیا را بهتر فهمید و درک کرد و به عبارتی به ما کمک می کند که نوعی فکر کردن دیگر را یاد بگیریم. نکته بسیار قابل توجه تفکر سیستمی رویکرد پیشگیرانه -درمانگر است به عبارتی این رویکرد قادر است از وقوع مسئله جلوگیری و در صورت مواجهه با مسئله به درمان آن بپردازد.

اهداف دوره:

 فراهم‌ آوردن يک زمينه تئوريک و مهارتي مناسب در مورد تعاریف و مفاهیم اساسی سیستم ها، اصول مهم تفکر سیستمی، مدل های ذهنی، و ابزار های متداول مورد استفاده در تفکر سیستمی و کاربرد آن در حل مسائل سازمانی

 استنباط چرایی متفکر سیستمی بودن؟!

 تفکر سیستمی شناخت صحیحی از مفهوم و چیستی

 کسب آمادگی لازم برای متفکر سیستمی شدن در حوزه های فردی، سازمانی و...

 استفاده از ابزارهای تفکر سیستمی در تحلیل و حل مسائل مختلف بخصوص مسائل پیچیده

 کسب آشنایی لازم با مفاهیم، رویکرد ها و تکنیک های متداول حل مسئله

مخاطبان دوره: کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 15و 16 تیر 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر4.680.000 ریال به صورت خالص

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.