سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

آشنایی با ساختار و کاربرد انواع معاملات رایج در بازارهای پول و ارز

اهداف دوره:

 ارتقای سطح دانش و آگاهی فنی و تخصصی ارزی کارکنان بانک ها

 استفاده کاربردی از عملیات رایج بازارهای پول و ارز در مدیریت منابع و ذخایر ارزی بانک ها

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها

پیشنیاز دوره: مقدمات dealing room

مدت دوره: 48 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

31 تیر الی 11 شهریور 1398

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر9.940.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.