چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 469

معرفی دوره:

 در این دوره فراگیران به صورت کاملاً اجرایی و کاربردی با ابزارها و فنون متنوع ارزیابی پروژه های اقتصادی (سرمایه گذاری) در جنبه های مالی آشنا می شوند.

اهداف دوره:

 آشنایی با نحوه روش های متنوع ارزیابی مالی طرح ها (پروژه ها، فرصت ها) سرمایه گذاری

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزیابی طرح ها، اعتبارات ، رؤسای شعب به ویژه شعب مستقل و مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24ساعت

زمان تشکیل کلاس :

3،2 و 10 مرداد 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.820.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.