معرفی دوره:

بانک ها به عنوان واسطه گران مالی در هر اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستند و فعالان اقتصادی بدون حضور بانک ها در اقتصاد نمی توانند به راحتی و به آسانی کارهای خود را انجام دهند. از این رو مدیران بانک نیازمند آن هستند که با آگاهی کافی و توان برنامه ریزی اقدام به مدیریت بانک کنند، برای این مهم باید نسبت به تحلیل عملکرد بانک شناخت کافی فراهم باشد.

از طرف دیگر مقررات نهاد ناظر تقریباً همگی براساس سرمایه تدوین شده اند، لذا مدیران بانک برای آنکه عملیات خود را بتوانند با کفایت پیش ببرند باید بتوانند به نحو اثربخشی از سرمایه بانک استفاده کنند به نحوی که بهترین عملکرد را در مقابل سرمایه تخصیص یافته به دست آورند.

اهداف دوره:

 تحلیل عملکرد بانک ها

 انتخاب خط کسب و کار سودآور

 استفاده اثربخش از سرمایه

مخاطبان دوره:

مدیران مالی، ریسک و برنامه ریزی

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

23 خرداد ماه 98  ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.750.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.