معرفی دوره:

یکی از نظریه های جدیدی که اخیراً از علوم پایه وارد علوم انسانی شده و با ارائه تکنیک های متفاوت مدل سازی، کمک های عمده ای به پیشرفت زمینه های مختلف علمی کرده، تئوری بازی ها می باشد. این نظریه با ترسیم مدل هایی از شرایط استراتژیک و تجزیه و تحلیل تصمیمات و تعاملات درون آن، امکان مطالعه روابط سازمان با عوامل درونی و برونی را در جهت کسب نتیجه بهینه فراهم می کند. 

نظريه بازي ها حوزه اي از رياضيات کاربردي است که در بستر علم اقتصاد توسعه يافته و به مطالعه رفتار استراتژيک بين عوامل عقلاني مي پردازد. رفتار استراتژيک زماني بروز مي کند که مطلوبيت هر عامل، نه فقط به استراتژي انتخاب شده توسط خود وي بلکه به استراتژي انتخاب شده توسط بازيگران ديگر همبستگي داشته باشد.

تئوری بازی به ما می گوید، چه چیزی پشت مواجهه ها، عهدشکنی ها و تقلب های صرفاً ساده ای که ما اغلب در منازعات داخلی، استدلالات همسایه، ستیزه های صنعتی و جدایی افراد مشهور می بینیم، وجود دارد. همچنین دستورالعمل هایی برای استفاده از بهترین استراتژی ها در شرایط رقابت و منازعه ارائه میدهد.

از دیرباز وجود چالش ها و بحران های مختلف ساخته دست و بحران سازیهای مختلف به وسیله قدرت ها در سراسر جهان وجود داشته و با تکامل چرخه زندگی بشری این روندها شکل جدیدی به خود گرفته است. باید در نظر داشت زمانی که بحران به وقوع می پیوند این بحران دو جنبه دارد: تهدید- فرصت. انتخاب استراتژی های بهینه در شرایط خاص یکی از مهمترین و اساسیترین اقدامات در جهت حفظ و ایجاد اقتدار همه جانبه یک جامعه ‌(کشور- سازمان- گروه) می باشد.در این دوره به معرفی تئوریبازی ها و کاربردهای آن در حل مسائل صنعت بانکداری خواهیم پرداخت.

اهداف دوره:

 آشنایی با نظریه بازی

 توانایی طراحی و مدلسازی مسائل مهم و استراتژیک کشور

 نحوه شناسایی و مقابله با بحران ها و چالشهای پیش رو

 تحلیل بازی های همکارانه و ائتلافی و بررسی مزایای روحیه همکاری

 آشنایی با چرخه تکامل پول و پیش بینی ساختار کاری نظام پولی جهانی در آینده

 آگاهی از جنگ ارزی و نحوه تدوین استراتژی های مقابله با آن

مخاطبان دوره:

اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک ها

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 10 اردیبهشت ماه  98ساعت 8:30 الی 14:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.550.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.