معرفی دوره:

داده‌کاوی فرایند کشف اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ است. نتیجه داده‌کاوی ایجاد یک مدل از یک مجموعه داده ‌است. نرم‌افزار برنامه‌نویسی پایتون یکی از نرم‌افزارهای کارآمد در داده‌کاوی است. پایتون به دلیل سادگی و همه منظوره بودن و ایجاد برنامه‌های کاربردی و تحلیل داده مورد توجه اکثر پژوهشگران قرار گرفته ‌است. همچنین داشتن کتابخانه‌های متعدد و دسترسی آسان به آن موجب گرایش بسیاری از برنامه‌نویسان به آن شده ‌است.

متخصصان علوم داده برای حل مسائل پیچیده در حوزه های مختلف نیاز دارند تا خود را به یک زبان برنامه نویسی قدرتمند مجهز نمایند. زبان پایتون با وجود کتابخانه‌های گسترده و به روز خود در حوزه علوم داده، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در میان متخصصان این حوزه کسب کند.

اهداف دوره:

 توانایی پیاده سازی مسائل مختلف داده کاوی در محیط پایتون

 استفاده از کتابخانه های گسترده زبان پایتون در حوزه علوم داده

مخاطبان دوره:

کارکنان ادارات برنامه‌ریزی، تحقیقات، ریسک و اعتبارات

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9 اردیبهشت ماه 98 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.750.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.