معرفی دوره:

يكي از مشكلات اصلي بخش واقعي اقتصاد، عدم تكافوي سرمايه‌هاي پراكنده وكوچك در دست مردم براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم است. نظام مالي مطلوب‌، نظامي است كه بتواند به اندازة كافي به طراحي ابزارهاي مالی مناسب بپردازد تا افرادكه توانايي سرمايه‌گذاري دارند اما فاقد سرماية لازم هستند با استفاده از اين ابزارها به تجميع سرمايه‌هاي در دست مردم بپردازند. بانک ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در تأمین مالی طرح های تولیدی، خدماتی و تجاری دارند. در حال حاضر بانكداري بدون ربا در ايران با چالش ها و مشكلاتي روبه روست كه آسيب‌شناسي دقيق اين چالش‌ها در كشور و ارائه راهكار‌هايي به منظور رفع اين نواقص و مشكلات يك نياز و ضرورت اجتناب‌ناپذير است. از سوي ديگر به منظور دستيابي بانكداري اسلامي به جايگاه واقعي خود، نوآوري و ارائه پاسخ به موقع و مناسب به نيازهاي مشتريان از اهميت زيادي برخوردار است. در اين راستا يكي از فرصت‌هاي پيش روي نظام بانكي، تنوع بخشي و توسعه شيوه‌ها و ابزارهاي نوين تأمين مالي و نقدينگي است كه افزون بر پويايي نظام بانكداري اسلامي، موجب تحقق اهداف توسعه اقتصادي نيز خواهد شد. بر همین اساس در اين دوره به منظور تأمين مالي مشتریان، افزايش نقدينگي و اصلاح ساختار ترازنامه بانك‌ها، روش ها و ابزارهاي جديد و نوين تأمين مالي مثل انواع صکوک و ابزارهای مشتقه که در بازارهای مالی از جمله بازارهای پول و سرمایه و سایر نهادهای مالی برای تأمین مالی دولت، شرکت های دولتی، بنگاه های مالی و شرکت های خصوصی و حتی خود بانک ها مورد استفاده قرار می گیرند، بررسی و فرآيند طراحی و اجرايي هر يك از ابزارها، به تفكيك  به منظور پياده‌سازي در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباری تشريح خواهد شد.

اهداف دوره:

 آشنایی فراگیران با مفاهیم بازار پول و بازار سرمایه

 آشنایی با مفاهیم و تعاریف انواع روش ها و ابزارهای تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه

 آشنایی با ابزارهای مشتقه و انواع صکوک

 آشنایی با ارکان و شیوه های طراحی، انتشار و کاربرد ابزارهای نوین مالی

 نحوه و فرایند تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین مطرح شده

 آشنایی با نحوه تبدیل به اوراق بهادار کردن دارائي های بانک (صکوک بانکی)

 آشنایی با نسبت های مالی مهم به عنوان شاخصی برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات

 نحوه استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت نقدینگی بانک ها

 نحوه استفاده از ظرفیت شرکت های تابعه یا ثالث در فرایند طراحی و ارائه ابزارهای نوین مالی

مخاطبان دوره:

کارکنان امور مالی، اقتصادی و اعتباری بانک ها، رؤسا و معاونین شعب و متصدیان اموربانکی، رؤسا و معاونین دوایر و کارکنان واحدهای ستادی و صف بانک ها

پیشنیاز دوره:

ندارد

مدت دوره:

20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 21 و 28 خرداد ماه 98 ساعت 8:30 الی 16:30

و 29 خرداد ماه 98 ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.950.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.