معرفی دوره:

 

اهداف دوره:

 

مخاطبان دوره:

 

پیشنیاز دوره:

 

مدت دوره:

 

زمان تشکیل کلاس:

 

 

هزینه ثبت نام:

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

همه ما علاقه‌منديم به مکان‌هایی مراجعه کنیم که با صرف وقت کم بسیاری از نیازهایمان مرتفع شود. برای مثال با رفتن به فروشگاههای زنجیرهای میتوانیم اکثر اقلام مورد نیاز را تهیه کرده و از مراجعه به مغازههای متفاوت بینیاز شویم. درخصوص بانك نيز اين نكته حائز اهميت است كه رابطه شما با شعبه  بانكي كه سال‌ها در آن صاحب حساب هستید تنها واريز و برداشت پول نباشد. در بانكداري اختصاصي به جاي اينكه بانك، طرف مقابل شما باشد در كنار شما قرار ميگيرد و نقش مشاور مالي يا وكيل شما را ايفا خواهد نمود.

خدمات بانکداری اختصاصی، ترکیبی از خدمات بانکی، مالی، سرمایه‌گذاری و مشاورهای با کیفیت به مشتریان حقیقی و حقوقی را در برمی‌گیرد. در بسیاری از موارد که آشنایی و تخصص و یا وقت کافی برای صاحب سرمایه وجود نداشته باشد، بانک میتواند مشاور شما باشد. همچنین ممکن است بانک وکیل شما گردد تا کلیۀ امورمالی و غیرمالی شما را به نیابت از شما، مدیریت و اجرا نماید. مزيت اين خدمات از اين لحاظ است كه مشاوره شما كارشناسان خبره بوده و طرحهاي پيشنهادي به شما همگي داراي پشتوانه تحلیلی محكمی مي‌باشند؛ بنابر‌اين شما مي‌توانيد با آسودگي خاطر در هر‌كدام از طرح‌هاي پيشنهادي كه مدنظرتان باشد، سرمايهگذاري كنيد. در حقیقت این خدمات برای هر مشتری بهطور خاص و بنابر حوزههای سرمایه‌گذاری مورد علاقه وی، به‌ نحوی ‌که نسبت مناسبی از ریسک و بازده را شامل شود، تعریف می‌گردد.

 اهداف دوره:

  • معرفی دقیق و حرفهای بانکداری اختصاصی در دنیا
  • نحوه پیادهسازی بانکداری اختصاصی در کشور
  • ارائه راهکارهای عملیاتی پیادهسازی و شناسایی و ارتباط و خدماترسانی به مشتریان در بانکهای کشور

 مخاطبان دوره:

 مدیران ارشد بانکها

 پیشنیاز دوره:

ندارد

 مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

29 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

امروزه يكي از چالشهاي فراروي برنامه ريزان و متخصصان علوم مديريت و بهويژه کسانی که به موضوع تعادل بين كار و زندگي علاقمندند اين است كه براي مديريت كردن بر جنبههای پنجگانه زندگی انسانها یعنی كار،خانواده، دوستان و بستگان، بهداشت و سلامت فردي و خانوادگي و معنويات چه باید کرد؟ كداميك بر ديگري اولويت دارد؟ كداميك را مي توان در ديگري ادغام كرد و كداميك را مي توان نادیده گرفت .

سازمانها و كارفرمايان هم به مقوله برقراري تعادل ميان دل مشغولي هاي كار و زندگي کارکنان را با هدف مقابله با كاهش بهرهوري كاركنان مورد توجه  قرار داده اند. در بسياري از ادارههاي مدرن امروز حتی به جذابیتهای بصری محیط کار نیز دقت می شود . فضايي براي قرار دادن گل گیاه و يا آثارهنري تعبيه ميشود و يا سعي مي شود پنجره هاي بزرگي برای اتاق ها تعبيه شود تا به اين وسيله آرامش روحي كارمندان بيشتر شود. همچنين برای كاهش نگراني هاي خانوادگي كاركنان اقدامات متنوعي همچون احداث مراكز نگهداري سالمندان يا فرزندان كاركنان و اجراي برنامههاي متنوع تفريحي و دادن خدمات رفاهي به آنان مورد توجه واقع شده است.

در كشور ما نيز شرايط هر چند مانند آن چه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته اتفاق افتاده  نيست، اما وضعيت هشداردهنده است و پیشگیری مقدم بر درمان. خوشبختانه توصیه بزرگان ما به رعایت  نظم و انظباط در محيط كار، انجام وظيفه صادقانه و رعايت اخلاق حرفه اي از يك سو و توجه به اهميت و جايگاه والاي خانواده در خاستگاه فرهنگي - اعتقادي ما ايرانيان تا حد قابل توجهی مانع از استیلای تبعات منفی عدم تعادل بین کار و زندگی در کشورمان شده است . دين مبين اسلام نيز به رعايت حقوق متقابل انسانها بر يكديگر تأكيد فراوان داشته و مؤمنان را از تمامي اشكال كمفروشي بر حذر ميدارد، آنجا كه فرموده است : ويل للمطففين ... (سوره مطففین آیه اول) اما نباید از پیامدهای ناگوار زندگی ماشینی در عین فوایدی که دارد غافل شد.

در اين دوره تلاش میشود به جاي بحث دربارة بديهياتي مثل اين كه تعادل بين كار و زندگي مهم است و مديران بايد بدان توجه كنند، پیشینهای از  موضوع با استفاده از مطالعه و بررسی برخی منابع و مستندات معتبر علمي روز آمد دنيا ارايه شود و ضمن آسيب شناسي آن،  با ذکر آمارهايي در خصوص آثار و پيامدهاي تعادل و ياعدم تعادل بين كار و زندگي، راهكارهايي عملي براي ايجاد موازنه بين اين دو مقولة مهم ارايه گردد.

 اهداف دوره:

  • بررسی آثار و تبعات عدم ایجاد تعادل بین کار و زندگی
  • آسیبشناسی موضوع و ارایه راهکارهای عملی در این زمینه

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

27 بهمن  1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 در طی این دوره از مفاهیم پایه ای فناوری زنجیره بلوکی شروع کرده، پلتفرم های پرکاربرد را معرفی و امنیت و محرمانگی در این فناوری بررسی خواهد شد و همچنین شاخصهای تعیین کننده و کلیدی در طراحی پلتفرم ها عنوان خواهد شد. در ادامه به کاربردهای این فناوری در صنعت بانکی و پرداخت اشاره شده و در پرداختهای خرد، باشگاه مشتریان، تسویه های بین بانکی و KYC نمونه های عملی بررسی خواهد شد. در پایان نیز به برخی از اقدامات صورت گرفته توسط سایر مجموعه ها در سطوح بین المللی در صنعت بانکی و پرداخت با تکیه بر فناوری زنجیره بلوکی اشاره خواهد شد.

 اهداف دوره:

  • شناخت مفاهیم اصلی فناوری زنحیره بلوکی و نقاط ضعف و قوت آن
  • نگاه واقع بینانه به فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بانکی و پرداخت
  • تبیین جایگاه محتمل کسب و کار در آینده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی
  • ترسیم نگاشت فناوری در زنجیره ارزش صنعت بانکی و پرداخت

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با فناوری Blockchain

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

27 و 28 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 از آنجا که بانکها به عنوان واسطههای مالی، منابع مازاد را از سپردهگذاران دریافت و در اختیار کسانی قرار میدهند که کمبود منابع دارند، لذا ممکن است تصمیمات مدیران در خصوص تخصیص اعتبار به گونهای باشد که زیانهای تحمیل شده به واسطه پذیرش ریسک های بیش از سرمایه بانک باشد و به منافع سپردهگذاران آسیب بزند، لذا نهادهای ناظر برای جلوگیری از رخ داد اقدام به وضع مقررات سرمایهای (نسبت کفایت سرمایه) کردهاند که در این دوره به تأثیر تصمیمات اعتباری بر این موضوع پرداخته میشود.

 اهداف دوره:

  • فراهم کردن زمینه آشنایی بانکداران اعتباری با تأثیرات تصمیمهای آنان بر کفایت سرمایه بانک.

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتبارات بانک ها

 پیشنیاز دوره:

آشنایی با مدیریت اعتباری و اعتبارسنجی

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 26 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.