سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • 6 سال سابقه کار بانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک

پیشنیاز دوره: مبارزه با پولشویی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس : 

واحدهای مشهد، اهواز، شیراز و ساری:  یکشنبه 7 و سه شنبه 9 بهمن ماه 97 ساعت 14:30 الی 18:30

واحدهای اصفهان،رشت، تبریز: یکشنبه 14 و سه شنبه 16 بهمن ماه 97 ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر 1.500.000ریال

معرفی دوره:

 با توجه به اینکه تشخیص متصدی برای معاملات و عملیات مشکوک در درجه نخست اهمیت قرار دارد، لذا بیان روش های پولشویی به شناسایی معاملات و عملیات مزبور توسط متصدی کمک شایانی می نماید.

اهداف دوره:

  • آشنایی مخاطبان با روش های پولشویی در نظام بانکی به منظور پیشگیری از وقوع جرم
  • جلوگیری از ایجاد ریسک و تبعات منفی برای بانک متبوع

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

محتوای دوره:

  • کلیاتی در خصوص جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • مرسوم ترین روش های ارتکاب جرم پولشویی در نظام بانکی
  • نحوه مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
  • مطالعه موردی (Case Study) روش های پولشویی در نظام بانکی

  هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده  و صدور گواهینامه می باشد.