سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی(جلد دوم)

9789646239791
100,000 ﷼ توليد کننده: بانکداریبانکداری

عنوان: اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی(جلد دوم)

موضوع: امور مالی- پول

نویسنده: میشکین، فردریک اس

ترجمه و تالیف: دکتر حسین قضاوی

ناشر: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1388

تعداد صفحات: جلد دوم 1287

توضیحات:

                                                                                                                                                      

درباره کتاب

 

یکی از موضوع هایی که به ویژه در چند دهة اخیر به طور فزاینده مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، موضوع توسعة نظام مالی و نقش آن در رشد اقتصادی است. نظام مالی، یکی از مهم ترین نظام های اقتصادی هر کشور را تشکیل می دهد. منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها و بخش های گوناگون اقتصادی، از قبیل صنعت، کشاورزی، مسکن، بازرگانی و خدمات عموماً توسط بانک ها تأمین می شود و در رشد و توسعة آن ها رابطه تنگاتنگی با توسعه و کارآیی نظام مالی، به ویژه نظام بانکی دارد. در واقع، بدون وجود یک نظام مالی پیشرفته و کارآمد، اقتصاد کشور قادر به توسعه رشد پایدار نخواهد بود.

نظام مالی در عصر حاضر، از لحاظ ساختار و نوع فعالیت، از تنوع و پیچیدگی بسیار زیاد برخوردار است و انواع مؤسسات مالی از قبیل بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های پس انداز، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی، و بسیاری دیگر از فعالیت های مالی را شامل می شود.

با توجه به نکات فوق و با عنایت به نقش بسیار مهمی که نظام مالی در اقتصاد هر کشور دارد، آشنایی با انواع نهادهای مالی و وظایف و کارکردهای هر یک، برای دانشجویان رشته های اقتصاد، مالی و به ویژه بانکداری از هر لحاظ ضروری است. کتاب اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی نوشته "فردریک مشکین" یکی از معتبرترین کتاب هایی است که افزون بر مباحث پول، ارز، بانکداری و بازارهای مالی، دانش لازم دربارة انواع مؤسسات مالی و نقش آن ها در اقتصاد را، هم از لحاظ نظری و هم از جنبة عملی، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

افزون بر آن، نگارنده با استفاده از سال ها تجربة تدریس و حضور فعال در عرصه های مختلف اقتصادی و بانکی کشور، کوشش کرده است که مباحث نظری را با اقتصاد پول و بانکداری ایران در تجربه و عمل تلفیق کند. به همین خاطر، در فصل های مختلف کتاب، همراه با مباحث نظری و هر کجا که از تجربة آمریکا و برخی از کشورها ذکری به میان آمده است، نگارنده سعی کرده است با ذکر مثال های کاربردی و ارائه آمار و ارقام و جداول و نمودارهای متعدد، تحلیل ها و مباحثی را نیز در مورد تجربة ایران به مطالب کتاب اضافه کند.

با توجه به گستردگی مطالب و زیاد بودن تعداد صفحات کتاب، بر آن شدیم که این کتاب را در دو مجلد به چاپ برسانیم. کتابی که در پیش روی دارید جلد دوم این کتاب است که به فاصله کمی از چاپ و انتشار جلد یکم، توسط این مؤسسه منتشر شده است.