سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

بانکداری بین المللی- 2

9789646239531
180,000 ﷼ توليد کننده: بانکداریبانکداری

عنوان: بانکداری بین المللی- 2 

موضوع: بانک و بانکداری بین المللی- ایران

تالیف: مسعود مزینی، محمدحسن مهاجری تهرانی

ناشر: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: چاپ چهاردهم 1395

تعداد صفحات: 368

توضیحات:

 

درباره کتاب

 

در عصر کنونی با توجه به شکل­ گیری نظام تجاری جدید و مناسبات نوین اقتصادی و مالی که در قالب پدیده بین­ المللی جهانی شدن متبلور شده است، صنعت بانکداری شاهد تحولات شگرفی چون گسترش ادغام ها و تملک­ های بانکی و توسعه بانکداری الکترونیکی و نیز برقراری استانداردهای جهانی بانکداری بوده است. در این راستا نظام بانکداری کشور در جهت هم­سویی با نظام بانکداری بین ­المللی، ضمن حفظ روح و سرشت نظام بانکداری بدون ربا نیازمند اصلاحات و تحولات اساسی است. بدیهی است برای این منظور بهره­ گیری از ابداعات نوین در عرصه خدمات بانکی، تکامل ابزارهای سیاست پولی، همچنین اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و خصوصاً بازنگری در ساختار نظارت بر نظام بانکی از اهمیت بسزائی برخوردار است.

در این شرایط یکی از مهمترین الزامات نظام بانکی ما، ایجاد تغییر در ساختارهای داخلی صنعت بانکداری متناسب با تغییرات بانکداری بین­ المللی در جهت رشد و شکوفائی اقتصاد است. بدین نحو که با شناسائی نیازها و ضرورت های تحول کنونی مسیر آتی خود را برای همگامی با بانکداری بین­ المللی مشخص نماید. توفیق در این امر نیز منوط به آموزش و تربیت کارشناسان و برنامه ­ریزان مبرزی است که بتوانند فرایند تغییرات دائمی را در بطن صنعت بانکداری طراحی و اجرا نمایند.

با امعان نظر به تحولات پرشتاب در پهنه بانکداری بین­ المللی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اهداف عالیۀ فوق، اشاعه دانش و فنون نوین بانکداری در سطح جامعه بطور اعم و در گسترة نظام بانکی کشور بطور اخص را وجهه همت خود قرار داده است. این مؤسسه می­ کوشد تا ضمن تجهیز کارکنان شبکه بانکی کشور به دانش نوین علوم بانکی از بُعد نظری، آنان را با چنان سطحی از فنون، تجربیات و تکنیک ­های بانکداری بین­ المللی آشنا سازد که بلاواسطه بتوانند در صحنه بانکداری بین ­المللی ایفای نقش نمایند و زمینه هم­ پیوندی و هم­سویی نظام ­بانکی داخلی با فرایند رو به رشد بین­ المللی شدن بانکداری را فراهم سازند.

 در این کتاب سعی شده است با توجه به جهانی شدن بانکداری و اینکه نظام بانکداری مرکز ثقل حرکت و ارتباطات تجاری و مالی بین ­الملل محسوب می شوند، تصویر روشنی از ابعاد و کاربرد دقیق شیوه ­ها و مکانیسم­ های پرداخت در بانکداری بین ­المللی که در کاهش ریسک و زیان های احتمالی موثرند ارائه شود.

در این مسیر با توجه به جامعیت و غنای محتوا و بدیع بودن مباحث، این اثر را بعنون یک کتاب درسی مفید و کارآمد برای دوره­ های آموزشی سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم انسانی و خاصه علوم بانکی و اقتصادی و همچنین کلیه کارکنان بخشهای ارزی شبکه بانکی کشور قابل استفاده دانش پژوهان می­ نماید.