سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

برنامه ریزی در سیستم های بزرگ مقیاس با نمونه های کاربردی در اقتصاد و نظام بانکداری اسلامی در ایران(جلد گالینگور)

9789646239975
260,000 ﷼ توليد کننده: بانکداریبانکداری

عنوان: برنامه ریزی در سیستم های بزرگ مقیاس با نمونه های کاربردی در اقتصاد و نظام بانکداری اسلامی در ایران

موضوع: برنامه ریزی، بانک و بانکداری-ایران، سیاست اقتصادی

تالیف: دکتر مهدی رضوی

ناشر: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1393

تعداد صفحات: 453

توضیحات:

 

درباره کتاب

 

بشر امروز، نخستین دهه از قرن بیست و یکم را پشت سر گذاشته است. عصري پر از نوآوري و رویدادهاي خارق العاده؛ محیطي پر ابهام، پویا و بسیار متغیر؛ زمانه ای که به سبب پیشرفت هاي حیرت انگیز در صنایع مخابراتي الکترونیکي و اطلاعاتي، امکان دسترسي سریع و آسان انسان به انبوه اطلاعات در زمینه هاي گوناگون و برقراري ارتباط از یک نقطه به نقطه دیگر جهان فراهم شده است. دنیايي که در آن علم و تکنولوژي، با شتابي بي مانند در حال تغییر و تکامل است. اقتصاد، تجارت و کسب و کارها جهاني شده و رقابت در عرصه هاي داخلي و بین المللي بسیار فشرده و دشوار شده است. سازمان هاي فراملیتي به سرعت در حال افزایش و گسترش است. ساختارهاي سازمانی، سیستم ها، فرآیندها و روش هاي انجام کار بسیار تغییر یافته و نوآوري هاي روز افزون در صنایع مختلف موجب شده است که محصولات و خدمات به سرعت کهنه شوند و بازار فروش خود را از دست بدهند.

امروزه سازمان هاي اجتماعي به عنوان یکي از پیچیده ترین و تکامل یافته ترین نظام هاي شناخته شده در معرفت بشري، ارزیابي و طبقه بندي شده اند. بنابراین، شناخت علمي این پدیده پیچیده، احتياج به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف ساختاري و رفتاري آن، با نگرش سیستمي دارد. به عبارت دیگر، هنگامي مي توانیم نسبت به یک سازمان یا یک نظام اجتماعي شناخت کافي پیدا کنیم که کلیت نظام، نظام هاي فرعي و اجزاء و عوامل تشکیل دهندة آن پیوندهاي ارگانیک بین آنها، و درون داده ها و برون داده ها و کارکردها و فرآیندهاي عملیاتي هر یک را مورد بررسي و تحلیل علمي قرار دهیم.

افزون بر آن، باید ارتباط و پیوندهاي ارگانیک این نظام با نظام هاي دیگر و چگونگي تعامل آن با عوامل اثرگذار محیطي، مورد مطالعة دقیق علمي قرار گیرد. هر قدر سازمان ها یا نظام ها بزرگتر باشند، بر پیچیدگي آنها افزوده مي شود و به همان نسبت، تعداد متغیرها و عواملي که باید مورد بررسي و تحلیل علمي قرار گیرند، بیشتر مي شود و به همان نسبت مدیریت و اداره آنها دشوارتر خواهد شد. با عنایت به مجموعة نکات ذکر شده در بالا، به ویژه توجه به سرعت تغییرات و شرایط بسیار مبهم و ناشناخته آینده، بدون استفاده از یک نظام برنامه ریزي جامع علمي براي دوره هاي بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، ادامة حیات و رشد و پیشرفت نظام هاي پیچیده و بزرگ مقیاس اجتماعي، امکان پذیر نخواهد بود و ممکن است آنها را با مخاطرات جدي رو به رو سازد.

برنامه ريزي يکي از مهمترین وظایف مدیریت است که مانند پلي زمان حال را به آینده پیوند مي زند. برنامه ريزي، در حقیقت به آن دسته از اقداماتي اطلاق مي شود که مشتمل بر داشتن چشم انداز روشن براي فعاليت های آینده، ماموریت ها و هدف هاي چالش برانگیز، توجه به محدودیت ها و قابلیت هاي نظام و انجام اقدامات لازم براي رویارویي با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طریق تنظیم عملیات براي تحقق اهداف و مأموریت هاي سازمان، با نگرش سیستمي است.

با وجود فراواني کتب و منابع معتبر علمي در زمینه برنامه ريزي، به ویژه به زبان انگلیسي، تاکنون کتابي با عنوان "برنامه ريزي در سیستم هاي بزرگ مقیاس" به زبان فارسي ترجمه یا تألیف نشده است. این کتاب، با نگرش سیستمي، ابتدا به تشریح و تبیین مباني علمي و نظریه هاي دانشمندان صاحب نام در رابطه با موضوع پرداخته و سپس کاربرد نظام برنامه ریز ي سیستمي یکپارچه را در اقتصاد کشور، اجراي بانکداري اسلامي، اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، تحول رفتاري در نظام بانکی کشور، در یک بانک توسعه اي و یک بانک دولتي، به محک آزمایش و اجرا گذاشته است. بنابراین، مي توان این کتاب را در شمار کتاب هاي "علمي-کاربردي" قلمداد کرد.