سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

گزارش عملکرد بانکهای کشور در سال 1393 (بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی)

9789646239029
200,000 ﷼ توليد کننده: بانکداریبانکداری

عنوان: گزارش عملکرد بانکهای کشور در سال  1393 (بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی)

موضوع:  بانک و بانکداری(اسلام)- کنگره ها- بانک و بانکداری- ایران- گزارش ها

گردآوری و تالیف

ناشرموسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: