سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

مجموعه سخنرانیها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی(ابزارهای تامین مالی و ابزارهای سیاست پولی)

9789646239471
10,000 ﷼ توليد کننده: مجموعه مقالاتمجموعه مقالات

 

عنوان: مجموعه سخنرانیها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی(ابزارهای تامین مالی و ابزارهای سیاست پولی)

موضوع: بانک و بانکداری (اسلام)-کنگره ها، مقاله ها و خطابه ها

ناشر: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1380

تعداد صفحات: 349