سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی(نقش نظام بانکی کشور در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی)

9789646239685
60,000 ﷼ توليد کننده: مجموعه مقالاتمجموعه مقالات

عنوان: مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی(نقش نظام بانکی کشور در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی)

موضوع: بانک و بانکداری(اسلام)- کنگره ها، خصوصی سازی- ایران

تدوین: دکتر مرتضی اله داد با همکاری حسن کوهی

ناشر: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1387

تعداد صفحات: 584